Wat je moet weten over Burkina Faso

Burkina Faso is één van de armste landen ter wereld. Droogte, slechte bodem en infrastructuur, opleiding en gezondheidszorg zijn de voornaamste problemen. Burkina Faso is 7 x zo groot als Nederland en telt ongeveer 20 miljoen inwoners. De gemiddelde levensverwachting is 56 jaar.

De armoede treft ongeveer de helft van de bevolking. Dit deel van de Burkinese bevolking moet van minder dan 1 euro per dag leven, dit treft voornamelijk de mensen in de plattelandsgebieden. Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt ongeveer 550 euro per jaar.

Religies: 60 % Moslim, 23% RK, 8% inheems en 7% Protestants.  Meer dan 5 miljoen mensen (ong. 25% van de Burkinese bevolking) is nog onbereikt met het Evangelie.

Frans is de officiële taal in Burkina Faso. De meest gesproken taal in het Moré, daarnaast komen er nog ongeveer 70 inheemse talen voor.