Het project

Jezus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen. Hieraan willen wij graag gehoor geven. Wij: dat is het Project Support Team ‘Hart voor Burkina’.

Kinderen in Burkina Faso ontvangen op school geen bijbels onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren dat God van hen houdt. Daarom creëren wij met behulp van lokale kerkleden elke donderdagmiddag een bijeenkomst voor kinderen uit de wijk. Zij maken hier kennis met het Evangelie op een manier die bij hun leeftijd past. De kinderen krijgen bijbels onderwijs, maar ook onderwijs t.b.v sociale en emotionele groei, er wordt met hen gezongen, gedanst en gebeden en ook ontvangen zij een gezonde maaltijd. Wij ondersteunen betreffende gezinnen ook in school- en medische kosten t.b.v. deze kinderen.

Daarnaast bieden wij de kerk ondersteuning bij haar evangelisatiewerk onder zowel kinderen als volwassenen. Dat gebeurt in woord en in daad: in en buiten de wijk wordt het Woord van God gebracht door mensen te vertellen over Jezus, zang, dans en film. Maar dus ook in daad, door Zijn liefde door te geven via bijvoorbeeld het uitdelen van voedsel aan erg arme mensen (christenen en niet-christenen), of het organiseren van andere activiteiten in de wijk.

Toekomstplannen:

Wij hopen ons werk in de toekomst uit te kunnen breiden door een dergelijk project voor kinderen op te starten bij andere kerken. Begin 2022 zijn wij begonnen met het geven van trainingen aan jongeren en volwassenen m.b.t. ondernemerschap, om hen te motiveren activiteiten te ontplooien zodat zij zichzelf in hun eigen primaire levensbehoeften kunnen gaan voorzien. Dit jaar hopen wij een start te maken met het verstrekken van micro-kredieten.

Team en kinderen Hart voor Burkina
De kinderen ontvangen op het project ook altijd een gezonde, voedzame maaltijd.
28 april 2021
Januari 2022 3-daagse training in ondernemerschap.
Interactie tijdens de training.
Een eenvoudige uitleg over het bijhouden van inkomsten en uitgaven.
Groepsfoto na afloop van de 3-daagse training.