Het project

Jezus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen. Hieraan willen wij graag gehoor geven. Wij: dat is het Project Support Team ‘Hart voor Burkina’.

Kinderen in Burkina Faso ontvangen op school geen bijbels onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren en ervaren dat God van hen houdt. Daarom creëren wij met behulp van lokale kerkleden elke donderdagmiddag een bijeenkomst voor kinderen uit de wijk. Zij maken hier kennis met het Evangelie op een manier die bij hun leeftijd past. De kinderen krijgen bijbels onderwijs, maar ook onderwijs t.b.v sociale en emotionele groei, er wordt met hen gezongen, gedanst en gebeden en ook ontvangen zij een gezonde maaltijd. 

Daarnaast bieden wij de kerk ondersteuning bij haar evangelisatiewerk onder zowel kinderen als volwassenen. Dat gebeurt in woord en in daad: in en buiten de wijk wordt het Woord van God gebracht door mensen te vertellen over Jezus, zang, dans en film. Maar dus ook in daad, door Zijn liefde door te geven via bijvoorbeeld het uitdelen van voedsel aan erg arme mensen (christenen en niet-christenen), of het organiseren van andere activiteiten in de wijk.

Toekomstplannen:

Wij hopen dit project in de toekomst uit te kunnen breiden voor meer kinderen uit de wijk, families te ondersteunen in de school- en medische kosten t.b.v. hun kinderen en het geven van trainingen met als doel om, met name, jongeren en vrouwen een eenvoudig vak aan te leren, zodat zij zich in hun eigen primaire levensbehoeften kunnen voorzien.

Team en kinderen Hart voor Burkina
De kinderen ontvangen op het project ook altijd een gezonde, voedzame maaltijd.
Onderwijs project 28 april 2021
28 april 2021