Nieuws

Hart voor Burkina zelfstandig verder

Verheugd en dankbaar kunnen we melden dat Hart voor Burkina per 1 augustus 2022 zelfstandig verder is gegaan als Stichting Hart voor Burkina. Vanaf de start van het project ( eind 2020) was Hart voor Burkina een project onder de zendings-organisatie Stichting Philippus. Een hartelijk dank, ook nog via deze weg, aan deze stichting voor de samenwerking tijdens de afgelopen periode. Deze samenwerking is dus ook per 1 augustus jl. beëindigd. Nu dus geheel zelfstandig, niet meer als project, maar als Stichting Hart voor Burkina, inmiddels Anbi-erkend. De daarbij behorende gegevens zijn uiteraard op deze website te vinden. Hetzelfde project en werk, maar toch ook wel weer een nieuw avontuur. We zien uit naar wat God gaat doen door het werk van de stichting heen.