Informatie over de stichting

Contactgegevens stichting:

Bestuur

 • Voorzitter: Alice de Ruiter
 • Secretaris: Alice de Ruiter
 • Penningmeester: Anjo de Ruiter
 • Bestuurslid: Erik Albers
 • Bestuurslid: Saga Sia
 • Bestuurslid: Erik Jan Dekker

Overige gegevens:

 • KvK-nr: 85812137
 • RSIN: 863751453
 • Anbi-status: per 22 maart 2022 Anbi-erkend
 • Datum van oprichting: 16 maart 2022

Doel:

De stichting heeft tot doel de bevordering en de ontwikkeling van de bevolking in Burkina Faso op sociaaleconomisch en evangelisch gebied en al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verwezenlijken doel:

 • Het bevorderen van het onderwijs ( met de Bijbel ) en de opleiding van kinderen en jongeren;
 • Het ondersteunen van het onderwijs voor kansarme kinderen en wezen;
 • Het steunen van weduwen en wezen;
 • Het verzorgen van trainingen ten behoeve van en ter bevordering van opleidingen voor jongeren en volwassenen met betrekking tot verscheidene beroepen en ondernemerschap;
 • Het steunen van evangelisatieprojecten;
 • Het steunen van mensen bij hun economische activiteiten door het verstrekken van micro-kredieten;
 • Het verrichten van al hetgeen dat met de doelstelling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan Hart voor Burkina

Jaarrekening 2023 Hart voor Burkina

Statuten Hart voor Burkina