Contact

Alle officiële informatie en informatie om in contact te komen met ons is te vinden op deze pagina.

Contactinformatie

Postadres: Ir B P G v Diggelenkade 1, 8267 AC Kampen
Telefoonnummer: 06-34120456 
E-mailadres: info@hartvoorburkina.nl
Website: www.hartvoorburkina.nl

Project Support Team

Voorzitter: Alice de Ruiter
Penningmeester: Tineke v.d. Weerd
Secretaris: Vacant
Teamlid: Anjo de Ruiter
Teamlid: Vacant

Wij zoeken nog 1 of 2 enthousiaste  mensen die ons team willen versterken.  Voor meer info kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Het Project Support Team verricht haar fondsenwervende activiteiten onder de paraplu van Stichting Philippus. De verslaglegging en verantwoording van de fondsenwerving is terug te vinden in de jaarverslagen van Stichting Philippus.

Philippus

Anbi: Stichting Philippus is Anbi-erkend.