Hart voor Burkina zelfstandig verder

Verheugd en dankbaar kunnen we melden dat Hart voor Burkina per 1 augustus 2022 zelfstandig verder is gegaan als Stichting Hart voor Burkina. Vanaf de start van het project ( eind 2020) was Hart voor Burkina een project onder de zendings-organisatie Stichting Philippus. Een hartelijk dank, ook nog via deze weg, aan deze stichting voor de samenwerking tijdens de afgelopen periode. Deze samenwerking is dus ook per 1 augustus jl. beëindigd. Nu dus geheel zelfstandig, niet meer als project, maar als Stichting Hart voor Burkina, inmiddels Anbi-erkend. De daarbij behorende gegevens zijn uiteraard op deze website te vinden. Hetzelfde project en werk, maar toch ook wel weer een nieuw avontuur. We zien uit naar wat God gaat doen door het werk van de stichting heen.

Bijbels voor het project

Een hartelijk dank aan de Gereformeerde Bijbelstichting die voor alle kinderen van het project een Bijbel beschikbaar heeft gesteld. Het was even spannend of de zending ook daadwerkelijk aan zou komen op de plek van bestemming, maar zie hier het resultaat.

Wat je moet weten over Burkina Faso

Burkina Faso is één van de armste landen ter wereld. Droogte, slechte bodem en infrastructuur, opleiding en gezondheidszorg zijn de voornaamste problemen. Burkina Faso is 7 x zo groot als Nederland en telt ongeveer 20 miljoen inwoners. De gemiddelde levensverwachting is 56 jaar. De armoede treft ongeveer de helft van de bevolking. Dit deel van de Burkinese bevolking moet van …